Vaarwel Hugo
6-12-1931 ⚘ 9-4-2020

buitengewoon actief bestuurslid van het René De Clercqgenootschap
met liefde voor muziek en zin voor perfectie.

Hugo werd geboren op 5 december 1931 in Welle. Na zijn studies Germaanse filologie was hij lesgever. Hij kon zo enthousiasmeren dat oud-studenten veertig of vijftig jaar later hem nog kwamen bezoeken in het WZC. De liefde bracht hem naar Deerlijk. In 1980 huwde hij met Jeanine Scherpereel. Als aangespoelde was hij vlug geďntegreerd in het cultureel en religieus leven van Deerlijk.

In vele toneelstukken van de toneelgroep die Ghesellen speelde Hugo vaak de hoofdrol. Hij was ook gedurende vele jaren voorzitter van die vereniging.

Hugo was ook een zeer actief en gewaardeerd lid van de raad van bestuur van het René De Clercqgenootschap. We denken hierbij aan de muzikale opluistering van de vele Vlaamse zangavonden. Gedurende vele jaren liet Nonkel Hugo met zijn trekzak de kleuters zingen tijdens het kleutertheater in het museum.

De uitgave samen met André Van Ryckeghem van Woorden worden klanken, een verzameling van liederen op gedichten van René De Clercq door 144 componisten - nu reeds uitgebreid tot 196. Het opluisteren met zijn accordeon tijdens Midzomermarkt in het museum van René De Clercq, dat voor de gelegenheid omgedoopt werd tot Café Damberd was een felgesmaakte jaarlijkse traditie. Als taalvirtuoos verbeterde hij de teksten vooraleer ze werden gepubliceerd. Deze opsomming is onvolledig want Hugo was een veelzijdig en sociaal man.

Hugo was een uitstekende organist. Hij volgde zeer intensief de restauratie van het kerkorgel van de Sint Columbakerk op. Hij verzorgde vaak muzikaal de misvieringen.

Hugo genoot van klassieke muziek. Hij was ook gedurende vele jaren lid van het Comité Festival van Vlaanderen dat jaarlijks in Deerlijk een klassiek concert geeft.

Dit alles maakte dat hij op 21 februari 2020 de trofee van verdienste van de cultuurraad van Deerlijk kreeg. Hugo overleed na een slepende ziekte op 9 april 2020.

Ons medeleven gaat ook naar zijn vrouw Jeannine. Zij was bewonderenswaardig in de niet aflatende steun die ze was voor Hugo.